Anttolan Urheilijat ylläpitää karttatietoa hallinnoimistaan kartoista ja harjoitus sekä kilpailukielloista SSL:n karttarekisterissä.

SSL:n karttaryhmä on tehnyt päätöksen 15.8.2017 Navi ry:n ja Anttolan Urheilijat ry:n päällekkäisistä kartta-alueista.

Päätöksen sisältö:

Samasta alueesta suunnistus- ja sprinttikartan voi tehdä yksi seura. SSL:n päätös astuu voimaan heti. Seurat voivat käyttää olevia karttojaan päällekkäisten alueiden osalta 31.12.2017 saakka, muutamia aluekohtaisia poikkeuksia lukuunottamatta.

Otava: Kumpikin seura voi käyttää tekemiään sprinttikarttoja 31.12.2018 saakka.

Rantakylä:  Kartoitusoikeus Navilla

Urpola: Suunnistuskarttaosuus Navilla ja sprinttikarttaosuus AnttU:lla, Alueiden päällekäisyys on hyvin vähäistä ja karttoja voidaan tehdä reuna-alueiden osalta lomittain eri seurojen toimesta.

Moisio/Pursiala: Suunnistuskarttaosuus Navilla ja sprinttikarttaosuus AnttU:lla, Alueiden päällekäisyys on hyvin vähäistä ja karttoja voidaan tehdä reuna-alueiden osalta lomittain eri seurojen toimesta.

Launiala: Kartoitusoikeus Navilla

Emola-Riutta/Rokkala: Päällekäisen alueen osalta kartoitusoikeus AnttU:lla

Himottu/Kyrönpelto: Suunnistuskarttaosuus Navilla ja sprinttikarttaosuus AnttU:lla

Tusku: Kartoitusoikeus Navilla