Turvallisuusohjeet

 • Jos itsellä tai läheisillä on hengitystieoireita tai vastaavia, ei saa saapua kilpailukeskukseen.
 • Kilpailukeskuksessa ei ole tulostauluja eikä muksulaa. Järjestäjä ei ole järjestänyt pesupaikkaa.
 • Käymälöitä desinfioidaan.
 • Kilpailukeskuksessa on käsienpesupiste.
 • Kahvio on takeaway -tyyppinen.
 • Tarvittava tieto (mm. kilpailuohjeet ja online-tulokset) löytyvät kilpailun www-sivuilta. Kuulutuksella täydennetään kilpailunaikaista tiedotusta (myös turvallisuutta koskevissa asioissa).
 • Desinfiointiainetta lähdössä ja maalissa ennen kilpailukortin nollausta/purkua.
 • Kilpailutilanteessa: ei kontakteja ym. ruuhkia rasteilla leimatessa eikä loppusuoralla. Vältettävä liiallista koskemista leimasimeen ja rastipukkiin.
 • Pidetään turvavälit kilpailukeskuksessakin!

Pelastussuunnitelma

Alustavat kilpailuohjeet

Lopulliset kilpailuohjeet julkaistaan tällä sivulla sunnuntaina 16.8.

Säännöt

Kilpailuissa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä, koronaviruspandemiaan liittyviä turvallisuusohjeita (yllä) ja näitä järjestäjän antamia ohjeita.

Medilaser-keskimatkasta käytetään näissä ohjeissa nimeä kansallinen kilpailu. IRMA-palvelussa avoimiin sarjoihin (KuntoA, KuntoB ja KuntoC)  ja kilpailukeskuksessa kuntosuunnistukseen ilmoittautuneita pyydetään lukemaan lisäksi kuntosuunnistuksen erillisohjeet.

Kilpailun johto, ratamestarit, valvoja, tulospalvelu, kuulutus, Info ja tuomarineuvosto

Kilpailun johtaja: Ari Taskinen
Ratamestariryhmän johtaja, ratamestari (keskimatka): Olli-Jussi Korpinen
Ratamestari (viesti): Risto Haikonen
Tulospalvelu: Hannu Peltonen ja Timo Harju
Kuulutus: Harri Mehto ja Esa Kurki
Info: Salla Lilja ja Kalle Manninen
Valvoja: Reijo Mattinen (JoKu)
Tuomarineuvosto: Antti Harju (KR, pj.), Kari Jussila (TP) ja Tiina Väre (SomEsa).

Kilpailukartta

Kilpailukartta on valmistunut 8/2020. Kartoittaja Olli-Jussi Korpinen. Kartan mittakaava on 1:10 000 sarjoilla H/D13-H/D40, muilla sarjoilla 1:7500. Käyräväli on 5 metriä. Kartan koko on A5 sarjoilla H/D10RR, H/D12TR, H/D12 ja RRS, muilla A4 tai A4S (297×297 mm). Kartta on tulostekartta ja se on muovikotelossa. Kansallisessa kilpailussa karttoja ei kerätä pois maaliin tulleilta kilpailijoilta. Muista lajisäännöt ja reilun pelin periaatteet!

Erikoismerkit (musta väri):

× Polttopuusuoja, romahtanut torni, mainoskaari

⭘ Tervahauta 

Muistutus

Suunnistuksen ​lajisääntöjen m​ukaan kilpailijat eivät saa näyttää kilpailukarttaa ja rataa muille kilpailijoille eivätkä viestijoukkueiden valmentajille tai huoltajille. Vastaavien tietojen hankkiminen suoratoistolähetyksestä on kaikissa olosuhteissa EHDOTTOMASTI KIELLETTY!

Kilpailukartta nauttii tekijänoikeuksia. Kilpailukartasta otettujen jäljennösten (valokuvat/skannaukset) julkaisu sosiaalisessa mediassa on sallittu su 16.8. klo 17:00 alkaen, mutta ei aiemmin.

Maasto

Kilpailukutsussa mainitun mukainen. Aluskasvillisuus on hieman tavanomaista runsaampaa heinäkuun lämmöstä ja sateista johtuen. Kallioalueiden jäkäliköt ja sammalikot voivat olla liukkaita kuivallakin kelillä. Alueen harvalukuiset suot eivät ole tavallista pehmeämpiä.

Kielletyt alueet

Hakkuualue, johon on istutettu puiden taimia. Osassa alueen reunaa kulkee “STOP”-merkinnällä varustettu puna-kelta-valkoinen nauha. Hakkuualueen läpi kulkevan ajopolun käyttö on sallittu.

Radat eivät ohjaa kilpailijoita kilpailukeskuksen ympäristön viljelymaille, eikä viljelyaloja ole kartan luettavuuden takia merkitty kielletyiksi alueiksi kilpailukarttoihin. Viljelymaille meno on kielletty kilpailusuorituksen ulkopuolella.

Kilpailumateriaali

Kaikissa kilpasarjoissa käytetään kilpailunumeroita. Kansallisen kilpailunumerot ja emit-tarkistusliuskat ovat saatavilla lähdössä 2. Kilpailija kiinnittää numeron omilla hakaneuloillaan.

Viestijoukkueiden kilpailunumerot noudetaan Infosta. Joukkueet saavat Emit-tarkistusliuskat kilpailunumeroiden noudon yhteydessä. Kilpailija merkitsee itse kilpailu- ja osuusnumeronsa tarkistusliuskaan ja on vastuussa tarkistusliuskan kiinni pysymisestä emit-kortissa.

Kansallisen kilpailun sarjoissa irralliset rastinmääritteet ovat saatavilla lähtöpaikalla. Omat kiinnitystarvikkeet. Rastinmääritteet ovat myös kartoissa. Viestikilpailussa rastinmääritteet ovat vain kartoissa.

Emit-kilpailukortit

Kilpailija on velvollinen tarkastamaan Emit-numeronsa lähtöluettelosta. Jos numero ei täsmää, kilpailijan tulee selvittää asia Infossa. Vuokrakortin (hinta 5 e) voi noutaa Infosta, jonne se on myös palautettava kilpailun jälkeen. Palauttamattomasta vuokrakortista peritään 70 euron maksu.

Kilpailija on itse vastuussa Emit-korttinsa toimivuudesta ja siitä, että käyttää ilmoittautumisessa mainittua kilpailukorttia. Kilpailun järjestäjä ei tarkista kilpailijan Emit-kortin numeroa ennen lähtöä. Jos kilpailija käyttää muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua elektronista kilpailukorttia, suoritus hylätään (sääntö 11.518). Emit-kortin toiminta on tarkistettavissa opaspaalun vieressä sijaitsevassa tarkistuspisteessä.

Rastit

Kilpailussa käytetään kiinteitä rastirakenteita. Mallirasti on lähdössä 2.

RR-sarjan rastit ovat viitoituksen varrella selkeissä, hyvin näkyvissä kohteissa. Rastit on merkitty tunnuksin RR1, RR2, … , RR7. Muilla sarjoilla on normaalit rastitunnukset. Kansallisen kilpailun viimeisellä rastilla on käytössä kaksi leimasinta ja niiden yhteydessä koodimerkinnät 100 ja RR7. Molemmat leimasimet antavat hyväksyttävän leiman riippumatta kilpailijan sarjasta kansallisessa kilpailussa tai kuntosuunnistuksessa.

Viestikilpailussa viimeinen rasti (koodi 125) on eri kuin kansallisessa kilpailussa (koodi 100/RR7).

Maali

Viimeisiltä rasteilta on pakollinen viitoitus maaliin. Kulkusuunnassa vasemmanpuoleista viitoitusta käyttävät viestissä kilpailevat suunnistajat. Kulkusuunnassa oikeanpuoleinen viitoitus jakautuu kilpailukeskuspellolla kahteen karsinaan, joista leveämpää käyttävät kansallisen kilpailun suunnistajat ja kapeampaa (pellon reunassa) kuntosuunnistajat.

Kilpailussa käytetään maali-/vaihtoleimausta. Maalileimauksen/vaihdon jälkeen siirrytään suoraan leimantarkastukseen. Virheelliset ja puutteelliset leimaukset käsitellään heti leimantarkastuksen jälkeen. Maali suljetaan klo 18.30.

Keskeyttäneet

Keskeyttäneen kilpailijan on tultava suoraan maaliin ja ilmoittauduttava maalihenkilöstölle.

Pukeutuminen, peseytyminen ja wc:t

Pukeutuminen kenttäolosuhteissa. Pesupaikkaa ei ole. Virallisten uimarantojen ja -paikkojen sijainnit voi tarkistaa internet-osoitteessa www.uimaan.fi

WC on kilpailukeskuksessa lähtöön 2 johtavan viitoituksen alkupäässä. Käsienpesupiste kilpailukeskuksessa.

Juoma

Vesipiste kilpailukeskuksessa kahvion yhteydessä. Viestikilpailussa maastossa oleva miehitetty juomarasti tai -piste noin puolivälissä osuutta. Juomana vettä.

Ensiapu

Ensiapupaikka on kilpailukeskuksessa opaspaalun läheisyydessä. Maastossa olevalla miehitetyllä vesipisteellä on puhelinyhteys ensiapupaikalle loukkaantumistapausten varalta.

Varusteiden kuljetus

Lähdöistä ei ole varusteiden kuljetusta.

Verryttely

Verryttelyä varten on varattu 0,3 km² maastoalue, jossa harjoitus- ja kilpailukielto ei ole enää voimassa. Alueelta laaditun kartan (1:7 500 ja 1:10 000) voi tulostaa kisasivuilta pe 14.8. alkaen. Pysäköintiin ja lähtöön 2 johtavilla reiteillä tulee huomioida turvavälit ja väistää hitaampia liikkujia.

Palvelut

Kahviossa makkaraa, kahvi/tee, sämpylä/pulla, virvoitusjuomia ja makeisia. Käteismaksu. Ei pöytiä eikä istuimia.

Suunnistustarvikemyymälät palvelevat pysäköinnistä kilpailukeskukseen johtavan tien varressa.

Pysäköinti

Pysäköintimaksu 3 €/auto maksetaan Infoon käteisellä. Maksun suorittaminen tarkastetaan pysäköinnistä poistuttaessa.

Tulokset

Internetin kisasivuilla. Kilpailun aikana epäviralliset online-tulokset ja kilpailun päätyttyä viralliset tulosluettelot.

Palkinnot ja palkintojen jako

Palkinnot viestikilpailun kolmelle parhaalle joukkueelle jaetaan haastattelupisteellä. Muissa sarjoissa palkintojennouto Infosta tulosten selvittyä. Palkittavien määrä julkaistaan su 16.8. kisasivuilla ja tiedot saa myös Infosta.

Kansallista kilpailua koskevat ohjeet

Lähtö

Lähtöön 2 on viitoitus opaspaalulta (valkoinen, ESLi-tunnuksin). Lähtö 2 suljetaan 10 minuuttia lähtöluettelon viimeisen lähtöajan jälkeen. Lähtöpaikalla ei ole WC:tä. Kilpailijoiden tulee tarpeen tullen käyttää kilpailukeskuksen WC:tä (etäisyys lähtöpaikalta 350 m).

Lähdön toiminta: sarjat H/D16-
 • 5 minuuttia: Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan.
 • 4 minuuttia: Lähtöajan ja kilpailunumeron tarkastus.
 • 3 minuuttia: Kilpailija nollaa Emit-korttinsa.
 • 2 minuuttia: Kilpailualueen kartta on nähtävissä.
 • 1 minuuttia: Kilpailija siirtyy sarjansa mukaisen karttatelineen viereen.
 • Kartan saa ottaa lähtöhetkellä. Lähdöstä on viitoitus K-pisteelle.

Kilpailija ottaa itse kilpailukartan lähtömerkin saatuaan. Kartat ovat muovisuojuksissa sarjatunnuksilla varustetussa telineessä. Kilpailija vastaa itse oikean kartan ottamisesta.

Lähdön toiminta: sarjat H/D10RR-H/D14, RRS
 • 5 minuuttia: Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan
 • 4 minuuttia: Lähtöajan ja kilpailunumeron tarkistus. RR- ja TR-sarjojen kartat ratoineen nähtävillä. Muilla sarjoilla K-pisteellä merkitty kartta nähtävillä.
 • 3 minuuttia: Kilpailija nollaa Emit-korttinsa.
 • 2 minuuttia: RR-suunnistaja saa kartan ja häntä opastetaan. H/D12TR-sarjojen kartat ratoineen nähtävillä. H/D12-H/D14-sarjojen mallikartta nähtävillä.
 • 1 minuuttia: RR-suunnistaja saa tutkia karttaa ja rataa. H/D12 ja sitä vanhemmat saavat ottaa kartan.

Kartat ovat muovisuojuksissa sarjatunnuksella varustetuissa ämpäreissä.

RR/TR-viitoitus

Reitti on merkitty maastoon valkoisella yhtenäisellä muovinauhalla eli siimarilla.

Viestikilpailua koskevat ohjeet

Juoksujärjestykset

Viestijoukkueiden juoksujärjestykset ja Emit-korttien numerotiedot on ilmoitettava ensisijaisesti IRMA-palvelussa lauantaina 15.8. klo 18:00 mennessä. Tämän jälkeen muutokset sähköpostitse osoitteeseen vl2020anttu@gmail.com viimeistään 3 tuntia (klo 07.30) ennen D21-viestikilpailun lähtöä.

Lähtö

Lähdöt tapahtuvat kilpailukeskuksesta klo 10.30 (D21) ja 14.00 (H21). Lähtöalueen sisäänpääsyn portilla on Emit-kortin nollaus.

Lähtöpaikalla toimitaan kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Kilpailijat siirtyvät kilpailunumeronsa osoittamalle paikalle noin 4 minuuttia ennen lähtöhetkeä, jolloin kulku lähtöalueelle suljetaan. Kilpailijan paikka on merkitty rivien päissä olevilla numeroilla (esim 1-8, 9-16 jne). Lähtöpaikalla on lähtökaaviokuva, mistä selviää tarkempi paikka. Kartat jaetaan kilpailijoille käteen. Saadessaan kartan toimitsijalta kilpailijan on varmistettava, että hänellä on kilpailunumeroaan vastaava kartta.

Lähtö tapahtuu kuuluttajan komennolla. Kilpailija ei saa liikkua paikaltaan tai katsoa karttaa ennen lähtöä. Varaslähdön ottaneet tai sen aiheuttaneet joukkueet hylätään.

Lähdöstä myöhästyneet joukkueet saavat karttansa lähdön jälkeen toimitsijalta.

Vaihto

Vaihtoalueen sisäänpääsyn portilla on Emit-kortin nollaus. Mallikartat ovat vaihtoalueella. Vaihtoaan odottavien kilpailijoiden tulee K-pisteelle johtavan viitoituksen varrella antaa tilaa maastoon lähteville kilpailijoille.

Vaihtoon saapuvan kilpailijan vaihtoaika saadaan vaihtoleimauksesta maalin kohdalla. Kilpailija luovuttaa kartan toimitsijalle vaihtoleimauksen jälkeen ja jatkaa edelleen karttatelineelle. Vaihtoon saapuva kilpailija vastaa oikean kartan antamisesta seuraavan osuuden viestinviejälle. Väärällä kartalla maastoon eteneminen johtaa joukkueen hylkäämiseen. Jos vaihtoon saapuvan joukkueen seuraavan osuuden kilpailijan karttaa ei ole karttatelineessä, ilmoittaa vaihtoon saapuva kilpailija siitä vaihdon toimitsijalle, ja kilpailijalle annetaan varakartta. Menetettyä aikaa ei hyvitetä kilpailussa. Vaihdon jälkeen kilpailija siirtyy leimantarkastukseen. Epäselvät tapaukset selvitetään itkumuurilla.

Viestinomainen vaihto suljetaan kilpailun voiton ratkettua. Vaihdon sulkemisajat ja vaihtoon saapumattomille joukkueille järjestettävien uusintalähtöjen ajat ovat seuraavat: 

 

Sarja

Vaihto suljetaan

Uusintalähtö

D21

H21

12.50

16.40

12.55

16.45

Maali

Maaliviivalla suoritetaan vaihto-/maalileimaus. Joukkueiden sijoituksen ratkaisee maalituomari Jarmo Viita. Maaliviiva on noin 5 metriä ennen maalileimausta. Maaliviiva on merkitty kyltein ja viivalla mahan. Maalileimaus suoritetaan välittömästi maaliviivan ylittämisen jälkeen. Maali suljetaan klo 18.30.

GPS-seuranta

Viestissä käytetään GPS-seurantaa D21 ja H21-sarjoissa. Järjestäjä valitsee ne joukkueet, joiden kilpailijoiden on kannettava mukanaan GPS-lähetintä. Kilpailun aikana kilpailutilanteen mukaan järjestäjät voivat vaihtaa seurattavia joukkueita. Järjestäjä tiedottaa vaihdoksista kuuluttajan välityksellä. Seurantalaite ja tarvittaessa myös laitteen kantoliivi luovutetaan kilpailijalle ennen siirtymistä lähtö- ja vaihtoalueelle GPS-pisteessä. Laite ja kantoliivi palautetaan osuussuorituksen jälkeen GPS-pisteeseen.

Ratamerkinnät

Rastikoodi näkyy viestin ratamerkinnöissä rastin järjestysnumeron jälkeen oheisen rataesimerkin mukaisesti. Rasteja on joillakin radoilla lähekkäin, ja numeroiden koko on luettavuuden takia n. 70 % kartan kuvausohjeen mukaisesta. Lisäksi joitakin seuraavista asioista sisältyy ratoihin (1-4 kpl/rata, merkitty rataesimerkissä kirjaimin a-f):

a. perhoshajonta (Yhdellä tai useammalla “siivellä”)
b. φ-luuppi eli ns. salmiakkihajonta
c. saman radan seuraava rasti leikkaa osan edellisen rastin ympyrästä
d. poikkeuksellisen terävä kulma (30-40°)
e. poikkeuksellisen pitkä rastiväliviivan katko
f. K-pisteen kolmio leikkaa osan viimeisen rastin ympyrästä

rataesimerkki

Kuntosuunnistuksen erillisohjeet

Ilmoittautuminen

Kuntosuunnistukseen ilmoittaudutaan Infossa. Myös IRMA-palvelussa etukäteen maksaneet suunnistajat ilmoittautuvat Infon toimitsijalle. Muut maksavat osallistumismaksun käteisellä Infossa. Kuntosuunnistuksen maksu on yli 18-vuotiailta 12 e, 18-vuotiaat ja nuoremmat 6 e. Emit-kortin vuokra on 3 e. Ilmoittautumisen jälkeen suunnistaja saa lipukkeen, jota vastaan saa kartan lähtöpaikalla. Valittavana on kolme eripituista rataa. Infon toimitsija näyttää pyydettäessä kuntosuunnistusratojen mallikarttoja ratavalintaa pohtiville.

Lähtö

Lähtöpaikka on lähtö 2. Matkaa lähtöön opaspaalulta 400 m. Maastoon pääsee klo 10.00 ja 12.00 välisenä aikana.

Maali

Viimeiseltä rastilta maaliin johtavalla viitoituksella kuntosuunnistajat ohjataan omaan, pellon reunassa sijaitsevaan maalikarsinaan, jonka päässä on kuntosuunnistuksen maali. Erillinen karsina alkaa n. 50 m ennen maalia. Tarkista maalin sijainti kilpailukeskuksessa ennen suunnistussuoritustasi! Maalileimauksen jälkeen kuntosuunnistaja jatkaa Infoon, jossa hänen Emit-kortti tarkistetaan ja vuokrakortti palautetaan.

Myös ilman Emit-korttia suunnistavat sekä keskeyttäneet ilmoittautuvat Infossa maastosta tultuaan. Ilmoittautumatta jättäminen aiheuttaa kadonneen tarpeettoman etsinnän!

Muuta

Kuntosuunnistukseen osallistutaan omalla vastuulla. Kuntosuunnistajan vakuutuksen (15 €, voimassa vuoden 2020 loppuun asti) voi hankkia Suunnistusliiton verkkokaupasta.

Ratapituudet

Medilaser-viesti

Sarja/osuus

Matka, km

Noususumma, m

H21

1. osuus

2. osuus

3. osuus

 

6,71 – 7,17

6,71 – 7,17

7,37 – 7,67

 

295 – 340

295 – 340

360 – 395

Sarja/osuus

Matka, km

Noususumma, m

D21

1. osuus

2. osuus

3. osuus

 

5,45 – 5,65

5,45 – 5,65

5,56 – 5,71

 

245 – 260

245 – 260

245 – 260

Matkoihin sisältyy viitoituksia n. 200 m.

Medilaser-keskimatka

Sarja

Matka, km

Noususumma, m

Rasteja

H21

4,20

210

14

H35

3,67

185

12

H40

3,67

185

12

H45

3,39

140

11

H50

3,06

125

10

H55

2,87

125

10

H60

2,87

125

10

H65

2,47

115

9

H70

2,37

110

9

H75

2,05

90

8

H80

1,94

80

6

H20

3,45

170

11

H18

3,21

155

10

H16

2,94

105

10

H14

2,09

75

8

H13

2,09

75

8

H12

1,75

75

7

H12TR

1,7 / 2,6

85

8

H10RR

1,6 / 2,6

85

7

RRS

1,6 / 2,6

85

7

Sarja

Matka, km

Noususumma, m

Rasteja

D21

3,45

170

11

D35

3,21

155

10

D40

3,08

120

12

D45

2,87

125

10

D50

2,47

115

9

D55

2,47

115

9

D60

2,37

110

9

D65

2,05

90

8

D70

2,05

90

8

D75

1,94

80

6

    

D20

3,08

120

12

D18

2,94

105

9

D16

2,29

85

9

D14

2,09

75

8

D13

2,09

75

8

D12

1,75

75

7

D12TR

1,7 / 2,6

85

8

D10RR

1,6 / 2,6

85

7

Kuntosuunnistus

 

Sarja

Matka, km

Rasteja

KuntoA

5,8

15

KuntoB

3,9

8

KuntoC

2,1

7

Kilpailukeskuskartta (alustava)

kilpailukeskus_1608

Verryttelykartta

Verryttelykartat ladattavissa ja tulostettavissa (A4) oheisista linkeistä.

Jotkut internet-selaimeen (esim. Mozilla Firefox) upotetut PDF-sovellukset saattavat tuottaa kielletystä alueesta (ks. ylläoleva kuva) tarkoitettua laajemman. Suositellaan tallentamaan tiedosto omalle laitteelle ennen tulostamista.

Tienvarsipysäköinnin yhteyteen merkityt luvut kertovat matkan (m) opaspaalulle. 

Huom! Järjestäjä ei tarjoa valmiiksi tulostettuja verryttelykarttoja.