Anttolan Urheilijat ry (AnttU) Harjoituspaketti 23.-27.5.2019

Harjoituskartat toimitetaan sähköpostitse PDF-tiedostoina ja ne tilataan ilmoittamalla kuhunkin harjoitukseen osallistuvien henkilöiden lukumäärä.

PDF-muodossa oleva lasku tilauksesta lähetetään tilaajan sähköpostiosoitteeseen.
Toimituspäivien aikaväli on 1.5.2019-20.5.2019
Jos laskun maksaja on eri kuin tilaaja (esim. seura), laskutettavan tiedot voi kirjoittaa yllä olevaan kenttään. Tilaaja on laskun vastaanotettuaan velvollinen toimittamaan laskun sen maksajalle välittömästi.
Laskutettavan yhteystiedot (laskutusosoite), jos eri kuin tilaaja.

AnttU lähettää onnistuneen tilauksen jälkeen tilausvahvistuksen ja toimituspäivänä latauslinkin/-linkit, joilla tilaaja voi ladata itselleen harjoituskarttojen tulostuskelpoiset PDF-tiedostot.

Kustakin harjoituskartasta tarjotaan kolme erilaista PDF-versiota, joista tilaaja voi valita tulostimelleen parhaiten sopivan.

Tilausehdot: 
1) Tilaajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt henkilö.

2) Tilaaja ei saa luovuttaa edelleen tiedostoja tai niiden latauslinkkejä kolmansille osapuolille.

3) Karttojen tulostamisesta vastaa tilaaja. Tilaaja saa tulostaa karttoja tarpeelliseksi katsomansa määrän esimerkiksi tulostuskokeiluja varten. Tilaaja kuitenkin vastaa siitä, että hänen tilaamiaan karttoja ei (tulosteina tai muulla tavoin) käytä useampi henkilö kuin mitä tilauksen yhteydessä on mainittu.

4) Laskun maksuehto on 14 pv netto. Tilaajalla on ennen laskun maksamista oikeus perua koko tilaus, esimerkiksi tapauksessa, jolloin tilaaja ei kykene tulostamaan käyttökelpoisia karttatulosteita. Tilaaja ja AnttU voivat neuvotella tällöin myös karttojen vaihtoehtoisesta toimitustavasta.

5) Laskun vastaanotettuaan tilaajalla ei ole oikeutta muuttaa tilausta, vaikka karttoja lopulta käyttäisi tilaajan ilmoittamaa pienempi määrä henkilöitä.

6) Tilaaja tai harjoituskarttaa käyttänyt henkilö saa 26.5.2019 alkaen julkaista internetissä ja sosiaalisessa mediassa karttatulosteista tekemiään tallenteita, kuten tiedostosta muokattuja reittipiirroksia tai valokuvia.

Mikäli tilaaja haluaa tilata karttoja lisää tai korottaa harjoitusten henkilömäärää, tilaajaa pyydetään ottamaan yhteys AnttU:n harjoituspakettivastaavaan Olli-Jussi Korpiseen (ojkorpin[at]gmail.com) 

Tilaajan antamat tiedot tallennetaan tilausrekisteriin.

Tilausrekisteriä ylläpitää AnttU:n harjoituspaketista vastaava henkilö ja sen sisältämiä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tilausrekisteri hävitetään viimeistään 31.12.2019.