Lähtöluettelot ja alustavat kilpailuohjeet julkaistu – piältäkahtojan lausuntoa unohtamatta

Talkooväki on huhkinut tänään kilpailukeskuksen rakennushommissa, mutta alustavat kilpailuohjeet ja lähtöluettelotkin on saatu julki. Valvojakin on sanaisen arkkunsa avannut:

PIÄLTÄKAHTOJAN LAUSUNTO

Medilaser-viesti 25.5.2019 ja Medilaser-rastit 25.-26.5.2019

Tervetulloo Etelä-Savvoo!. Tiällä ku ollaan, niin vastuu on kuulijan, tae tässä tappauksessa lukijan. Suattaa se olla aenakii osimoellen niinnii, mitä ite oon muastoo kierrellessä hokannu, vuan suattaase jonnii mielestä olla toesinnii. Ne ylleesä tykee, jotka pärjee.

Mukavoo muastoo ja ja sitten ei nii mukavoo. Mahottoman mukavoo kartan pohisosissa, jonne ei kaekki piäse. Kesk’ matkalla ei mikkää sarja. Vua eehä mittää, ihan mukkii mänevöö muastoo löytyy het keskimatkan lähön jäläkee ja paekka paekoin muualtakkii. Kaekkinesa oes ollu ihan huippuva, jos vuos takaper oes nää pippalot pietty. Männä talaven lumet on paekka paekoen katkonnu ja kuaristellu puita, niin että suattaapi joutuva kieretelemmää ja kuartelemmaa.

Sitten ovat myös innostunneet hakkoomaan ja harventammaa oekee enemmälti. Jalakoo joutunnee aenae pystyvihreillä nostelemmaa tavan korkeemmalle. Ja oha siellä vähä sitä puskookii, vuan poes osasin.

Ja mäkkeekii löytyy, etten sanos, ihan riittämii. Kyllä tuolla tul Neitvuor usseesti mieleen. Karttaa on laeteltu vuan isommat jyrkänteet ja kivet ja selevimmät ajourat siellä missä tavaroo on paljon ja pienempiä kohteita tuassiisa siellä missä ee oo nii paljon muuta luettavvoo. Näe on suatu piettyä kartta lukukeleposena.

Aeka ketkut raat on tuo ratamestar Mannisen Heikki viestiliikaa värkänny. Suataapi tulla aeka mielenkiintosta gps-käppyröö kateltavaks. Pakkakii voe levitä nii ku ne kuulusat ‘Jokisen evväät’ tae sitte ei. Jiäp nähtäväks.

Lasten raat on ‘Oeso’ värkänny nii hyvät ku vua tuohon muastoo on mahollista. Siimarii kannattaa tukkeutua yhellä jos toesella välillä, mutta oekeet oijjot noppeottaa.

Kaekkinensa ihan hyvältä näöttää.

Onnee kaekille. Elekee hättäelkö, vua suunnistakkee joutusasti!

Piältäkahtoja
Pekka Valkonen
Kangasniemen Kalske

****

Lyhyt suomennos valvojan lausunnosta:

  • Lumituhot vaikeuttavat suoraan suunnistamista entisestään
  • Harvennushakkuilla hakkuutähteitä on yleisesti runsaasti
  • Hakkuualueilla vain merkittävimmät metsätraktoriurat ovat kartalla
  • Myös kivi- ja jyrkännekuvaus on yleistävä siellä, missä kartalla on paljon muutakin luettavaa
  • Lasten ratoihin sisältyy vaativampien alueiden läpi tehtyjä rastivälejä, joilla oikomismahdollisuudet ovat vähissä
Close Menu